نصب ساندویچ پانل

دسامبر 16, 2019
نصب ساندویچ پانل دیواری

نصب ساندویچ پانل دیواری

نصب ساندویچ پانل دیواری به علت استفاده از مواد سبک در هسته ساندویچ پانل ها، وزن ساندویچ پانل به شدت کاهش می یابد و به میزان […]
تولیدات ما