شبکه اجتماعی: تلگرام      

‌شرکت البرز دماکاران ، نو آوری در صنعت سرمایش

تعمیر و نگهداری

فعاليتهاي‌ برنامه‌ريزي‌ شده‌ يا‌ پيشگيرانه‌‌ با‌ نام‌ PM و‌ فعاليتهاي‌ موردي‌ يا‌ تعميراتي‌ با‌ نام‌ EM شناخته‌ مي‌شود‌.‌ اين‌ دو نوع‌ فعاليت‌ براي‌ انجام‌، نياز‌ به صدور‌ دستور‌ كار‌ دارند‌.‌‌

 •  صدور‌ دستور‌ كارهاي‌ موردي‌/ تعميراتي‌ و‌ همچنين‌ انصراف‌ دستور‌ كارها‌
 •  ثبت‌ فعاليتهاي‌ موردي‌/تعميراتي‌، هنگامي‌ كه‌ بدليل‌ اضطرار‌ در‌ انجام‌‌ كار‌، دستور‌ كار‌ آنها‌ بعد از‌ انجام‌ كار‌ صادر‌ مي‌شود.
 • ثبت‌‌‌ گزارش‌‌ اقدامات‌ ‌‌انجام‌ شده‌
 • مشاهده‌ ليست‌ دستور‌ كار‌
 • مشاهده‌ وضعيت‌ هر‌ دستور‌ كار‌، اعم‌ از‌ تعريف‌ شده‌، صادر شده‌، تكميل‌ شده‌ و‌ يا‌ انصراف‌ داده شده‌ بهمراه‌ تاريخ‌ و‌ شخص‌ تأييد‌ كننده‌‌
 • تعريف‌ مجري‌/تحويل‌ گيرنده‌ كار‌ , پرسنل‌ انجام‌ کار، پيمانكاران‌، قطعات‌ و ملزومات‌ مورد‌ نياز‌ دستور‌كار‌
 • ثبت‌ انواع‌ پارامترهاي‌ مربوط‌ به‌ دارايي‌ از‌ طريق‌ گزارش‌ اقدامات‌
 • ثبت‌ شرح‌ انجام‌ كار‌، تاريخ‌ شروع‌ و‌ پايان‌ كار‌ در‌ گزارش‌ اقدامات‌
 • ثبت‌ تغيير‌ وضعيت‌ دارايي‌ مانند توقف‌ و‌ همچنين‌ خرابي‌هاي‌ گزارش‌شده‌
 • ثبت‌ پرسنل‌، پيمانكاران‌، قطعات‌ و ملزومات‌ واقعي‌ توسط‌ گزارش‌ اقدامات‌
 • ثبت هزينه‌ها‌ي‌ پيمانكاران‌، پرسنل‌، قطعات‌، توقف‌ و‌ هزينه‌هاي‌متفرقه‌ انجام‌ كار‌

از آنجا که شرکت البرزدماکاران همواره در کنار مشتریان بوده و پیش بینانه تمام مسائل را موردتحلیل و بررسی قرار می دهد، علی رغم کیفیت بالای محصولات خود، از تیم متخصص و خبره ای یاری گرفته تا در صورت بروز احتمالی مشکلات، بتواند خدمات پشتیبانی موثر و کارامدی را بصورت دائمی به مشتریان خود ارائه دهد.

تعمیر آبسردکن، تعمیر ابسردکن

در صورت بروزهرگونه مشکل برای آبسردکن ها، کافیست با بخش پشتیبانی تماس حاصل فرمائید.

بی گمان مشکلات و مسائل مطرح شده از سوی مشتریان، بی درنگ پیگیری و در سریعترین زمان ممکن برطرف خواهند شد.