image شبکه اجتماعی:

‌شرکت البرز دماکاران ، نو آوری در صنعت سرمایش

ساندويچ پانل در ساختمان

دلایل استحکام دیوارهای سه بعدی :استحکام دیوارهای سه بعدی ناشی از خرپای موربی است که از طریق جوش از هر دوطرف به مشی محکم گردیده و امکان انتقال نیروهای وارده را به صورت عملی به هر طرف میسر می سازد.
ویژگی های منحصر به فرد دیوارهای سه بعدی، استحکام بی نظیر آن است که در نتیجه طراحی مناسب سیستم سه بعدی در تحمل وزن و عملکرد صحیح نقطه جوش ها در شبکه از طریق خرپاهای کشیده شده که کاملاً از هر نقطه به نقطه بعدی جوش شده و تعداد زیاد نقاط جوش بین هر دو خرپا و مش باعث تقویت شبکه گردیده است.


استحکام دیوارهای سه بعدی امکان عملیات نصب را آسان می نماید زیرا:


1- خم شدن و شکستن دیوارها رخ نمی دهد.
2- برای حفظ دیوارها در وضعیت مورد نظر نیروی زیادی لازم است.
3- نصب درب و پنجره ها آسان می باشد.
4- نصب وسایل مورد نیاز از تشکیل لوله های آب و برق و  غیره ساده و سریع می باشد.


دوام پانل سه بعدی در برابر زمین لرزه و طوفان چطور است؟


این دیوارها در ساختمان هایی در سواحل شرقی کاریبان و خلیج مکزیک و آمریکا بسیار بکار رفته اند در مقابل طوفان های شدید استقامت خوبی از خود نشان داده اند.
در آزمایشگاه در برابر وزش 400 کیلومتر در ساعت دوام آورده اند. همچنین در مورد زلزله های وحشتناک کالیفرنیا نیز که به شدت 5/6 و 9/6 رخ داده است. این پانل ها دوام خود را ثابت نموده اند و تمامی این ساختمان بدون کوچک ترین ترک برجای مانده اند.


موارد استفاده از پانل های سه بعدی دیواری و سقفی :


- ایجاد ساختمان بدون استفاده از سازه فلزی و یا بتن آرمه جدا
- ایجاد ساختمان با استفاده از سازه فلزی و یا بتن آرمه
- ایجاد ساختمان بدون استفاده از سازه فلزی و یا بتن آرمه جدا: سازه های ساخته شده با پانل های موردنظر مجموعه ای از پانل های دیواری باربر و سقفی به همراه کلاف های افقی و عمودی، تشکیل دهنده سیستم باربر ثقلی و جانبی این نوع ساختمان ها می باشد که بعد از بتن پاشی روی دیوارها و بتن ریزی روی سقف، مجموعه پانل ها به صورت جعبه درآمده بطوریکه این گونه ساختمان ها را در گروه TYPEBOX معرفی می نمایند.
باتوجه به این که سیستم سه بعدی درواقع متشکل از دیوارها و سقف های بتنی عمود یکدیگر می باشد لذا صلیب آن در مقایسه با قاب های خمشی بسیار بالاتر می باشد.
از مزایای ساختمان های ساخته شده با پانل های سه بعدی 3D در مقایسه با ساختمان های با اسکلت فلزی با بتن آرمه، متصل بودن تمامی دیوارها و سقف به یکدیگر می باشد.