image شبکه اجتماعی:

‌شرکت البرز دماکاران ، نو آوری در صنعت سرمایش

 آب موجود در طبیعت :

 

در حال حاضر 71 % سطح زمین را اقیانوسها و دریاها اشغال کرده است . که بالغ بر 77/98 % تمام آبهای زمین را در بر میگیرد و بقیه 23/1 % بصورت آبهای زیرزمینی در کرده زمین یافت میشود .

انسانها برای رفع روزمره خود کمتر از 1% آب در اختیار دارند . گرچه در مقام مقایسه با آب اقیانوسها خیلی اندک است . لیکن از نظر نقش اساسی که در حیات انسان دارد دارای اهمیت ویژه ای است .

  چرخه آب در طبیعت

 

 

 

کلمات کلیدی : خرید آبسردکن ، آبسردکن آنی آدمک ، خرید آبسردکن آنی آدمک ، قیمت آبسردکن ، آبسردکن آدمک